MUŞ Haber Girişi : 20 Kasım 2023 14:09

HEDEP Muş Milletvekili Boz Meclise soru önergesi verdi

HEDEP Muş Milletvekili Boz Meclise soru önergesi verdi
HEDEP Muş Milletvekili Sümeyye Boz TBMM’ye soru önergesi sundu.

 

ALPARSLAN DİYARI-HEDEP Muş Milletvekili Boz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a soru önergesi sundu.

 

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ tarafından Anayasa’nın 98’inci İçtüzüğün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 

 

Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınlar, iş yaşamında erkeklerden çok daha az yer almaktadır. Kadın işsizliği ise en yüksek olan kategoriler arasındadır. TÜİK verileri Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında yüzde 53,1 olan işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,4 iken kadınlarda yüzde 35,1’tir. Türkiye Devrim İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Ekim 2023 verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 31’dir. Ağustos 2023 mevsim etkisinden arındırılmış Hanehalkı işgücü araştırması verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 31,1 ile geniş tanımlı kadın işsizliği iken üçüncü en yüksek işsizlik kategorisi ise yüzde 22,7 ile genç kadın işsizlik kategorisi olmuştur.

 

Seçim bölgem Muş ise söz konusu işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgededir. TRB2 olarak tanımlanan Van, Muş, Bitlis, Hakkari’de işsizlik oranı yüzde 19,2’dir. Muş’ta kadın işsizliğinin genel işsizlik oranından oldukça yüksek olduğu düşünülmektedir. 2021 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre Muş’ta erkek çalışan sayısı kadın çalışan sayısından 3 katı fazladır. Ayrıca Muş’ta kadınlara yönelik istihdam alanlarının açılmadığı, kadın girişimcilerinin yeterince desteklenmediği dile getirilmiştir. Muş’ta kadınların mesleki eğitim kurslarında temin edilen malzemelerin artık ücretli olduğu, bu sebeple de kurslara devam edemeyen kadınların bulunduğu dile getirilmiştir. 

 

Bu bağlamda;

 

1-    Kadınların iş gücüne katılımının erkeklere oranla çok düşük olması ve kadın işsizliğinin çok yüksek olmasına ilişkin Bakanlığınızın çalışmaları nelerdir? 
2-    Kadın işsizliğinin/yoksulluğunun ekonomik şiddeti doğurmasına ilişkin Bakanlığınızın tedbirleri nelerdir?
3-    Kadınların ev içinde ücretsiz emeği güvence kapsamına alınacak mıdır?
4-    Muş’ta kadın ve erkek işgücüne katılım oranları ne kadardır? Muş’ta kadın işsizlik oranı ne kadardır? Cinsiyete göre istihdam edilenlerin sektör oranları ne kadardır? 
5-    Muş’ta kadın girişimci sayısı kaçtır?
6-    İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölgede bulunan Muş’ta kadın işsizliğini önlemeye yönelik Bakanlığınızın girişimleri nelerdir? Muş’ta kadın istihdam alanları açmaya yönelik Bakanlığınızın girişimleri olacak mıdır?
7-    Muş’ta kadınlara yönelik istihdam alanlarının açılmadığı ve kadın girişimcilerinin desteklenmediği doğru mudur? İş gücüne katılım konusunda kadınlara yapılan destekler nelerdir?
8-    Muş’ta mesleki kurslardan faydalanan kadın sayısı kaçtır?
9-    Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na (KOSGEB) yapılan başvuru sayısı kaçtır? KOSGEB’e başvuru yapıp destek alan kadın sayısı kaçtır?
10-    Muş’ta kadınların mesleki eğitim kurslarında temin edilen malzemelerin ücretli olması sebebiyle kurslara devam edemeyen kadınların bulunduğu Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?
11-    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kadın işsizliğine karşı yapılan veya planlanan projeler nelerdir?

 

20.11.2023


Sümeyye BOZ
Muş Milletvekili

 

HABER MERKEZİ