JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ 184. YIL ETKİNLİKLERİ

Jandarma Genel komutanlığının kuruluşu MÖ 209 yılına kadar dayanmaktadır. MÖ 209 yılında Hun devletinde kolluk teşkilatının vazifesini yürütmek üzere Chanyü/Şanyü isminde bir savaşçı birlik kurulmuştur. Türk Devlet geleneğinin dayanağı olan Orhun Kitabelerinde asayiş birimleri Yargan olarak ifade edilmiştir. O günün kuralları olan törelerin uygulanması ve asayişin sağlanmasında görevli olan bu birlikler uzun yıllar halkın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamıştır. Profesyonel anlamda Göktürkler döneminde ayrı bir birim olarak kurulan ve Börü adı verilen muhafız birlikleri kurumsallaşmış ilk jandarma teşkilatıdır. Tarihler içerisinde kolluk işlerinden sorumlu jandarma teşkilatı değişik isimlerle anılmış olsa da görev alanları hep aynı kalmıştır.  

 

Resmi olarak günümüz anlamında kurumsallaşmış jandarma teşkilatı 14 Haziran 1839 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Her ne kadar geçmişi MÖ 209 yılına dayansa da 14 Haziran günü sembolik olarak her sene anma günü olarak kutlanmaktadır.

 

Jandarma teşkilatı, Türk milletinin tarih boyunca büyük kahramanlık ve fedakarlıkla göstererek beka mücadelesindeki yerini almıştır. Milli birlik ve dirliğine helal getirmeyecek şekilde her şart ve koşulda eşsiz bir görev şuuru ile hizmet etmiş ve hali hazırda görev ve sorumluluklarını bu şuur ile devam ettirmektedir.

 

Jandarma teşkilatımız, Vatan savunmasından asayiş ve güvenliğin teminine kadar insanüstü bir çaba sarf ederek milletimizin gönlünde yer tutmuştur. Vatan sevdalılarının yurt edindiği jandarma teşkilatımız milletin helal ve haysiyet bekçisi, huzur ve esenlik gücü, can ve mal teminatıdır.

 

Jandarma; vatandaşlarımızla doğrudan temas eden, kırsal alanda milli güvenlik ve düzenin sağlanmasında eşsiz hizmetleri bulunan inanmışlık, adanmışlık, anıtlaşmış mücadele ruhudur.

 

Terörle mücadelede en çok şehit veren kuruluşlar arasında Jandarma Teşkilatımız en ön saflardadır. Jandarma mazlumun yanında, zalimin karşısında; haklının savunucusu suçlu ve hainlerin amansız takipçisi ve hasmıdır.

 

Bu günlerde 184 kuruluş yıl dönümü olan jandarma teşkilatımızın aynı azim ve kararlılıklar devam eden mücadelesinde başarılar diliyorum.

 

Vatan savunmasında şehitlik mertebesine erişen aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun, kıymetli yakınlarına rabbim sabır versin. Gazilerimize ve yaralılarımıza rabbim acil şifalar versin.

 

Atatürk’ünde ifade ettiği gibi Jandarma; her zaman yurt, ulus ve cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu olduğu inancıyla sözlerimi bitiriyorum.