NEFİSLE CİHAD; FARZDIR

    İnsanın en büyük cihadı, nefsiyle olan Cihaddır. İnsan nefsine söz geçire bildiği kadar müslümandır. Nefsine karşı zafer kazanan, dünyası cennet, ahireti umut olur.  Sahibine hile ve tuzaklar kuran nefis,  daima haktan yana görünür.Gönül dünyanızı zindana çevirir. Her zaman batıla yandaştır. Bir insan nefsiyle cihad edip nefis dizginini eline almadan; Can, mal, namus, vatan ve din için dahi canını veremez. Bahane bulur, arkasına sığınır. Dışardaki düşmanı görme imkanınız var. Fakat sizden gibi görünen ve zehirli düşüncelerini kulağınıza üfleyen nefis, size Cehenneme gitmeyi Cennet yolu gibi tatlı ve büyülü gösterir. Dışarda görünen düşmanla Allah için Cihad ile ölürseniz şehid olursunuz. Ama   nefsinizin isyanını bastırırsanız Allahın veli kulu olabilirsiniz.  

 

    Nefsin tuzakları şunlardır. İbadeti riya için,  zenginliği kibir için,  yardım etmeyi şöhret  için, cömertliği medhedilmek için kullanır. Yani nefis, Allahın sahibi olduğu, emaneten, imtihan için size verdiği nimetleri, kendine mal eder. Bir  firavun gibi gizli ilahlık davasına girer. Gizli şirke düşer.Allah namına değil. Nefis namına hareket eder. İnsanların teveccühünü Allaha değil. Kendi Nefsine çeker. Her iyiliği kendinden bilir.  Nefsinin avukatı olur. Kusuru üzerine almaz. Nefis, ay gibi, dünya ile güneş arasına girince, dünya karanlıkta kalır. Nefis, İnsanı uçuruma yuvarlayan azgın bir canavardır. Ahireti inkar ile dünyada ebedi kalacak gibi dünya ve dünyalığı ister. Düşmandır. Evet nefsine söz geçiremeyen, hayatı yalpalamayla geçer. İnsan nefsin özündeki düşmanı tanımazsa, bu evhamları, kendi düşüncesi zanneder. Halbuki, akıl, insanın baştacıdır. Bedeni yönetme karagahıdır. Fakat, nefis,  sürekli kötülüğü emreder. Şeytantan ders alır. Helal haram dinlemez. Rabbin emrinden  çıkmayı özgürlük olarak addeder. Şunu unutmayın. Nefsine söz geçiremeyen, nefsine Rabbine itaat ettiremez. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez.Önce, kendi gönül dünyamızı düzene koymak. Dürüstlük ve samimiyetle Kuran ve hadisin mihengiyle.. Nefsini tanıyan, şerrinden emin olur. Ayet ve hadisler ona zırh olur. Allah insanı İslamla ve nefisle imtihan eder. Nefsiyle savaşan, Cennet kahramanı olur. Tarafınızı belli etmeniz, imanınızın gereğidir.

 

 

     "Ya rabbi, bir an bile olsun nefsimizle başbaşa bırakma. Dünyada bizi ateşe sürükleyen. Kıyamet gününde bizi günahlarımızla başbaşa bırakan nefsin, yalancı umutlarına kaptırma. Bizi haktan saptırma. Nefsimize taptırma. Nefsini rehber edinen insanlara kaptırma. Bizi sana farzlarını yerine getiren, peygamberin yolundan giden hakiki müslümanlara dost ve yoldaş eyle.. "